Woonvoorzieningen

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wanneer dit door een handicap, ziekte of ouderdom lastiger wordt kunnen er aanpassingen aan uw woning worden gedaan. Bijvoorbeeld een traplift, bredere deuren of aanpassingen in de keuken.

Is een aanpassing aan uw woning nodig?

Wanneer een aanpassing aan uw woning nodig is om zelf langer thuis te kunnen wonen of een kind thuis te kunnen laten opgroeien, en u kunt de aanpassing niet zelf realiseren, dan kan een WMO-woonvoorziening worden verstrekt.

Geldt er een eigen bijdrage voor een WMO-woonvoorziening?

Als u in aanmerking komt voor een WMO-woonvoorziening betaalt u voor maximaal 75% van de kosten een eigen bijdrage (via het CAK) op basis van uw verzamelinkomen.

Hoe vraag ik een WMO-woonvoorziening aan?

Voor het aanvragen van een WMO-woonvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Wanneer u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar.