Mobiel blijven

Wanneer u ouder wordt, of beperkingen ervaart door een ziekte of ouderdom zijn er diverse mogelijkheden om mobiel te blijven – in en om het huis, maar ook voor vervoer over korte en lange afstanden.

Mobiel blijven in en om het huis

Wanneer u beperkingen ondervindt bij het zelfstandig verplaatsen in en om het huis kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator, een rolstoel of scootmobiel. Mogelijk komt u voor het gebruik van een rolstoel of scootmobiel in aanmerking voor een WMO-rolstoelvoorziening. Voor het aanvragen van een WMO-rolstoelvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Als u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar.

Vervoer binnen en buiten Oegstgeest

Reizen binnen Oegstgeest

De Dorpsbus van Radius Oegstgeest is bestemd voor alle mensen die ouder zijn dan 55 jaar en woonachtig in Oegstgeest. Er is een lift aanwezig voor mensen met een rollator of een rolstoel. Helaas kan de bus geen scootmobiel vervoeren.de bus wordt bestuurd door een groep vrijwilligers.

De bus rijdt elke werkdag van 8.30u-12.15u en 12.45u-17.00u in Oegstgeest, in de wijken van Leiden tot aan de spoorbaan en de ziekenhuizen LUMC en Alrijne. ook rijdt de bus naar Mariënhaven in Warmond.

Maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 9.00u-11.00u bellen met de telefoniste om een rit te boeken of een rit af te zeggen. Het telefoonnummer is 071-7074290. Minimaal een dag van te voren kunt u een rit aanvragen en maximaal een week vooruit. Daarnaast kunt u s’ morgens nog een aanvraag doen voor dezelfde middag. De telefoniste vertelt u dan of er nog plaats is.

Wanner u voor de eerste keer mee wilt me de bus:

  • u belt tussen 9.00u-11.00u naar de telefoniste
  • u geeft de gegevens van de rit door.
  • De chauffeur geeft u een inschrijfformulier  en machtigingskaart tijdens de eerste rit. u krijgt een eenmalig voorlopig inschrijfbewijs . Dit is 3 weken geldig.
  • na inzending van het inschrijfformulier en machtigingskaart ontvangt u een inschrijfbewijs thuis. Die toont u aan de chauffeur wanneer u met de bus mee gaat.
  • u kunt zoveel gebruik maken van de Dorpsbus als u onze planning het toelaat.

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van uw dorpsbusabonnement, kunt u dit schriftelijk opzeggen. Ook kunt u de machtiging st door het insturen van de rode machtigingskaart. Wij houden een opzegtermijn van een maand op maandeinde. Dat wil zegge dat u altijd nog voor de lopende maande en de opvolgende maand abonnementsgeld verschuldigd bent.

Om gebruik te maken van de Dorpsbus neemt u contact op met Radius.

Reizen binnen de regio

Voor vervoer binnen de regio kan iedereen gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi brengt u vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week naar locaties in Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en een vast buitengebied.

De chauffeur haalt u thuis op en rijdt u naar uw bestemming. Tijdens een rit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Daardoor zijn de tarieven lager dan die van gewone taxi’s.

De kosten voor de Regiotaxi vindt u op www.rthr.nl. Om gebruik te maken van de Regiotaxi neemt u contact op via 0900 – 20 22 368.

Wanneer u voor vervoer binnen de regio vanwege ziekte, een handicap of ouderdom bent aangewezen op de Regiotaxi komt u mogelijk in aanmerking voor een WMO-vervoersvoorziening. Onder aan deze pagina leest u hier meer over.

Reizen buiten de regio

Heeft u een mobiliteitsbeperking en wilt u buiten de regio reizen, kunt u gebruik maken van bovenregionaal taxivervoer van Valys.

Valys biedt drie mogelijkheden:

  • reizen met de taxi van deur tot deur
  • reizen met de trein en taxi van deur tot deur, waarbij u de treinreis zelfstandig maakt
  • reizen met de trein en taxi van deur tot deur, waarbij u de gehele reis wordt begeleid

Tijdens de taxirit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Daardoor zijn de tarieven lager dan die van gewone taxi’s.

Wanneer u een Valyspas aanvraagt krijgt u een persoonlijk kilometerbudget. Dat aantal kilometers kunt u reizen voor €0.20 per kilometer. Mensen met een ernstige mobiliteitsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een hoger aantal persoonlijke kilometers.

Uitgebreide informatie en een aanvraagformulier vindt u via www.valys.nl.

Kom ik in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage voor de kosten van vervoer?

Wanneer u vanwege ziekte, beperkingen of ouderdom genoodzaakt bent om gebruik te maken van de Regiotaxi komt u mogelijk in aanmerking voor een vervoersvoorziening op grond van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). U krijgt dan een bijdrage in de kosten van het vervoer. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u geen gebruik meer kunt maken van het openbaar vervoer, een beperkte mobiliteit hebt en er een vervoersbehoefte is.

Ook komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele vervoerskostenvoorziening wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en nog gebruik maakt van de eigen auto. Tevens heeft u een keuze mogelijkheid eigen auto of regiotaxi.

Voor het aanvragen van een WMO vervoersvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest (telefonisch te bereiken op 071-5191499 van 9.00 uur tot 13.00 uur, maandag t/m vrijdag). Als u al een WMO consulent als contactpersoon heeft kunt u telefonisch contact opnemen met hem/haar (071-5191819). Samen bespreekt u uw vraag en wat nodig is in uw situatie. Wij beslissen binnen 8 weken na uw melding op de aanvraag.

Voor het reizen met bovenregionaal taxivervoer (Valys) tegen een lager tarief komt u alleen voor in aanmerking als u een vervoersvoorziening hebt op grond van de WMO.