Hulp bij het huishouden

De maatwerkvoorziening  huishoudelijke ondersteuning wordt ingezet met als doel:

  1. a) het realiseren van een schoon en leefbaar huis en/of
  2. b) het bevorderen van de zelfredzaamheid en/of participatie van de inwoner/mantelzorger.

Als u, om diverse redenen, dit niet zelf kan regelen kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie is de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke ondersteuning wordt toegekend voor het hoofdverblijf in de gemeente. Bij verblijf van drie maanden of langer in bijvoorbeeld een recreatiewoning, in een Wlz-instelling, of in het buitenland, wordt geen budget toegekend voor deze periode.

Bij een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning gaat het om alle activiteiten teneinde het huis, exclusief de tuin, maar inclusief balkon en berging, schoon en leefbaar te houden en personen in staat te stellen een gestructureerd huishouden te voeren. Hierbij worden alle leden van de leefeenheid betrokken, ook eventueel inwonende kinderen.

Ondersteuning met het oog op het voeren van een gestructureerd huishouden omvat bijvoorbeeld hulp bij contacten met officiële instanties, hulp bij het aanbrengen van structuur in het huishouden, hulp bij het leren om zelfstandig te wonen, hulp bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen die de dagelijkse structuur doorbreken of hulp bij het omgaan met geld.

 

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden heeft betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de aanbieder. Voor maatwerkvoorzieningen wordt een eigen bijdrage gerekend (via het CAK) op basis van uw verzamelinkomen van twee jaar terug..

Wat zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning?
  • Als u een maatwerkvoorziening voor een vorm van huishoudelijke ondersteuning heeft betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de organisatie die de ondersteuning uitvoert. Deze eigen bijdrage bedraagt voor Zorg in Natura voor alle vormen van Huishoudelijke Ondersteuning maximaal € 17,50 per uur (2019). Voor mensen met een persoonsgebonden budget wordt de eigen bijdrage bepaald aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 

Hoe vraag ik hulp bij het huishouden aan?

U bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hulp bij het huishouden. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Wanneer u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar. Samen bespreekt u uw vraag en wat nodig is in uw situatie.Wij beslissen binnen 8 weken na uw melding op de aanvraag.