Op 1 oktober 2020 is Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest van start gegaan. Alle huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en een diëtist in Oegstgeest hebben zich verenigd in deze stichting en gaan nauw samenwerken in het belang van de inwoners van Oegstgeest. Met het nieuwe samenwerkingsverband zal de eerstelijns-zorgverlening multidisciplinair georganiseerd worden vanuit een één-loketgedachte, waardoor de zorg voor de Oegstgeestenaren overzichtelijker en beter georganiseerd wordt. Ook krijgt de samenwerking met andere partijen zoals de thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties, GGZ en de ziekenhuizen in de regio een impuls!

We zijn online!
Om goede en passende zorg te kunnen bieden, is een zeer belangrijke voorwaarde dat inwoners van Oegstgeest en zorgverleners onderling het zorgaanbod ook weten te vinden. Het online “gezondheidscentrum” van Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest gaat hierbij helpen. Op dit portaal is allerlei informatie en nieuws te vinden over het eerstelijns zorgaanbod in Oegstgeest, maar ook over allerlei organisaties uit het sociaal domein. Op de homepage kunnen patiënten ook direct naar het patiëntenportaal van hun huisarts en binnenkort ook van hun apotheek.