Begeleiding

Iedereen moet zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kunnen (blijven) wonen. Soms hebben mensen daar begeleiding bij nodig. Als deze begeleiding, om diverse redenen, nodig blijkt komt u mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening begeleiding. Deze begeleiding is gericht op 3 gebieden: een schoon en leefbaar huis, het sociaal netwerk en onderwijs, dagbesteding of arbeidsparticipatie.

Welke vormen van begeleiding zijn er?

De maatwerkvoorziening begeleiding kent onderscheid tussen begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband. Individuele begeleiding wordt ingezet wanneer begeleiding in de groep niet passend of voldoende is.

Wat zijn de kosten van een maatwerkvoorziening voor begeleiding?

Als u een maatwerkvoorziening voor een vorm van begeleiding heeft betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de aanbieder. Voor maatwerkvoorzieningen wordt een eigen bijdrage gerekend (via het CAK) op basis van uw verzamelinkomen.

Deze eigen bijdrage bedraagt:

  • voor Zorg in Natura en PGB maximaal € 19,- per maand (2021).
Waar vraag ik een maatwerkvoorziening voor begeleiding aan?

Voor het aanvragen van een maatwerkvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Wanneer u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar. Samen bespreekt u uw vraag en wat nodig is in uw situatie. Wij beslissen binnen 8 weken na uw melding op de aanvraag.

Begeleiding in de groep

Begeleiding groep

Groepsbegeleiding wordt ingezet als de doelen van de cliënt middels begeleiding in groepsverband gerealiseerd kunnen worden. Bij een cliënt kunnen groepsbegeleiding en individuele begeleiding gelijktijdig worden ingezet. Indien de doelen volledig bereikt kunnen worden met groepsbegeleiding, dan wordt hier als eerst naar gekeken. Wanneer iemand niet in staat is om zelfstandig te reizen of op eigen kracht naar de groepsbegeleiding te komen, (fiets/OV), en dan niet kan worden geleerd, kan een indicatie voor vervoer worden toegekend gekoppeld aan deze groepsbegeleiding.

Binnen begeleiding groep wordt onderscheid gemaakt tussen basis en speciaal.

Begeleiding groep basis

Begeleiding groep basis wordt geïndiceerd bij mensen met een psychiatrische achtergrond, een lichte verstandelijke beperking of om ouderen met (somatische) beperkingen.

Begeleiding groep speciaal

Begeleiding groep speciaal wordt geïndiceerd bij stevige problematiek door somatische aandoeningen, middel of zware verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking of (zwaardere) psychogeriatrie (dementie is vastgesteld).

Individuele begeleiding

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel is aan de orde als cliënt individuele begeleiding nodig heeft om zijn doelen te behalen. Binnen individuele begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen basis en speciaal. In de regel wordt begeleiding basis toegekend.

Begeleiding individueel basis

Bij begeleiding individueel basis gaat het om mensen met somatische aandoeningen, met niet aangeboren hersenletsel (NAH), met psycho-sociale beperkingen, met licht psychiatrische beperkingen, met lichamelijke beperkingen en met verstandelijke beperkingen.

Begeleiding individueel speciaal

Bij begeleiding individueel speciaal gaat het om mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) of stevige psychiatrische problematiek, waarbij meer nodig is dan begeleiding individueel basis om de doelen te bereiken. In individuele gevallen kan ook een cliënt met multiproblematiek vanwege bepaalde omstandigheden en bij afwezigheid van andere ondersteuning (tijdelijk) onder begeleiding individueel speciaal vallen.