Waar vind ik een vrijwilliger?

In Oegstgeest zijn alle oproepen voor vrijwilligers gebundeld op de website Dorpskracht. Hier kunt u gratis uw oproep voor een vrijwilliger plaatsen.

Welke organisaties bieden vrijwillige zorg in Oegstgeest?

In Oegstgeest (en omgeving) zijn een groot aantal organisaties/groepen actief die ontmoetingsplekken, vrijwillige zorg en hulp bieden. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Autisamen: Ouders van kinderen met autisme organiseren activiteiten voor gezinnen met kinderen met autisme.
 • EVA : diensten van vrijwilligers wisselen van een luisterend oor bieden, een bakje koffie drinken of iemand die meegaat naar een afspraak.
 • Buurtsuperrr: Een buurtsuper die mensen met een beperking in dienst heeft en daarnaast hand en spandiensten verleent aan hulpbehoevende mensen in de directe omgeving, zoals een bezorgservice voor boodschappen.
 • Civil Society Club: verbindt en ondersteunt initiatieven vanuit inwoners.
 • Dorpscentrum: Ontmoetingsplek voor jong en oud.
 • GGZ Rivierduinen: vrijwilligers bieden vooral persoonlijke aandacht voor GGZ-cliënten.
 • Gruneriebuur: Burenhulp voor kleine, eenmalige klussen in de Gruneriebuurt.
 • Hulpfonds Oegstgeest: Eenmalige giften voor relatief kleine uitgaven die men niet zelf kan betalen, om te voorkomen dat schulden zich opstapelen.
 • Humanitas HomeStart: vrijwilligers bieden ondersteuning bij opvoeden door een luisterend oor te bieden, praktische oplossingen en advies te geven.
 • Kerken in Oegstgeest: bezoekjes, luisterend oor en bloemengroet voor alleenstaande ouderen.
 • Humanitas Steun bij verlies: Biedt via ervaren vrijwilligers een luisterend oor aan iedereen die een ingrijpend verlies heeft geleden.
 • Idoe: Het regionale contactpunt voor vrijwillige inzet
 • Legerdesheils Leiden: Vrijwilligers bieden ondersteuning voor begeleiding, financiele zaken, verslaving, psychische hulp.
 • Lets Leiden: Ruilsite voor goederen en diensten.
 • Oegstgeest Family Group: Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit alle windhoeken.
 • Puzzel-o-theek: Plek om puzzels te lenen. Puzzels worden ook uitgeleend in verzorgingshuizen in Oegstgeest.
 • Radius: biedt veel verschillende diensten door vrijwilligers (telefooncirkel, klusjes, bezoekjes, dorpsbus, administratieve thuishulp).
 • Schuldhulpmaatje: vrijwilligers helpen mensen met financiële problemen om administratie op orde te krijgen en eventuele schulden te verminderen.
 • Sensoor: vrijwilligers bieden emotionele ondersteuning via telefoon, chat of mail.
 • SoLink: verbindt studenten die woonruimte zoeken aan oudere met beschikbare kamer.
 • Stichting Pelita: zorg en dienstverlening aan iedereen die zich verbonden voelt met het voormalig Nederlands-Indië, bijvoorbeeld ontmoetingsgroepen.
 • Stichting Present: Groepen vrijwilligers worden ingezet voor kortdurende (praktische) hulp op basis van verzoek hulpverlener.
 • Stichting Terminale Thuiszorg: Ondersteuning en aandacht voor terminaal zieken en hun naasten. Bieden luisterend oor en brengen bezoeken.
 • Vier het leven: organiseert theater- en concertbezoeken voor ouderen die niet zelfstandig uit kunnen of willen.
 • Vluchtelingenwerk: biedt diverse diensten aan vrijwilligers, bijvoorbeeld hulp voor financiële zelfredzaamheid, het vinden van een baan, taalcoaching.
 • Voor Elkaar: organiseert activiteiten en ondersteuning voor kwetsbare mensen.
 • De Voorleesexpress (bibliotheek): vrijwilligers lezen bij kinderen thuis voor in kader van spraak- en taalontwikkeling.
 • Vriendendienst: Vrijwilligers helpen mensen met een langdurige psychiatrische achtergrond bij het opbouwen van een sociaal netwerk.
 • De Zonnebloem: biedt activiteiten en vakanties voor mensen met een beperking.
 • Zorgmaatjes: Vrijwilligers worden gekoppeld aan eenzame mensen om uit isolement te komen.