Hoe word ik vrijwilliger?

Op de website van Dorpskracht ziet u vrijwilligersoproepen in Oegstgeest. Door initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar te brengen, maakt Oegstgeest als dorp optimaal gebruik van haar eigen kracht.

Welke organisaties bieden vrijwillige zorg?

In Oegstgeest (en omgeving) zijn een groot aantal organisaties/groepen actief die ontmoetingsplekken, vrijwillige zorg en hulp bieden. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Autisamen: Ouders van kinderen met autisme organiseren activiteiten voor gezinnen met kinderen met autisme.
 • Bureau Informele Zorg (Activite Mantelzorg): diensten van vrijwilligers wisselen van een luisterend oor bieden, een bakje koffie drinken of iemand die meegaat naar een afspraak.
 • Buurtsuperrr: Een buurtsuper die mensen met een beperking in dienst heeft en daarnaast hand en spandiensten verleent aan hulpbehoevende mensen in de directe omgeving, zoals een bezorgservice voor boodschappen.
 • Civil Society Club: verbindt en ondersteunt initiatieven vanuit inwoners.
 • Dorpscentrum: Ontmoetingsplek voor jong en oud.
 • GGZ Rivierduinen: vrijwilligers bieden vooral persoonlijke aandacht voor GGZ-cliënten.
 • Gruneriebuur: Burenhulp voor kleine, eenmalige klussen in de Gruneriebuurt.
 • Hulpfonds Oegstgeest: Eenmalige giften voor relatief kleine uitgaven die men niet zelf kan betalen, om te voorkomen dat schulden zich opstapelen.
 • Humanitas HomeStart: vrijwilligers bieden ondersteuning bij opvoeden door een luisterend oor te bieden, praktische oplossingen en advies te geven.
 • Idoe: Idoe heeft ook een vacaturebank voor vrijwilligerswerk en doet ook aan bemiddeling naar vrijwilligerswerk.
 • Kerken in Oegstgeest: bezoekjes, luisterend oor en bloemengroet voor alleenstaande ouderen.
 • Lets Leiden: Ruilsite voor goederen en diensten.
 • Oegstgeest Family Group: Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit alle windhoeken.
 • Puzzel-o-theek: Plek om puzzels te lenen. Puzzels worden ook uitgeleend in verzorgingshuizen in Oegstgeest.
 • Radius: biedt veel verschillende diensten door vrijwilligers (telefooncirkel, klusjes, bezoekjes, dorpsbus, administratieve thuishulp).
 • Schuldhulpmaatje: vrijwilligers helpen mensen met financiële problemen om administratie op orde te krijgen en eventuele schulden te verminderen.
 • Sensoor: vrijwilligers bieden emotionele ondersteuning via telefoon, chat of mail.
 • SoLink: verbindt studenten die woonruimte zoeken aan oudere met beschikbare kamer.
 • Stichting Pelita: zorg en dienstverlening aan iedereen die zich verbonden voelt met het voormalig Nederlands-Indië, bijvoorbeeld ontmoetingsgroepen.
 • Stichting Present: Groepen vrijwilligers worden ingezet voor kortdurende (praktische) hulp op basis van verzoek hulpverlener.
 • Stichting Terminale Thuiszorg: Ondersteuning en aandacht voor terminaal zieken en hun naasten. Bieden luisterend oor en brengen bezoeken.
 • Vier het leven: organiseert theater- en concertbezoeken voor ouderen die niet zelfstandig uit kunnen of willen.
 • Vluchtelingenwerk: biedt diverse diensten aan vrijwilligers, bijvoorbeeld hulp voor financiële zelfredzaamheid, het vinden van een baan, taalcoaching.
 • Voor Elkaar: organiseert activiteiten en ondersteuning voor kwetsbare mensen.
 • De Voorleesexpress (bibliotheek): vrijwilligers lezen bij kinderen thuis voor in kader van spraak- en taalontwikkeling.
 • Vriendendienst: Vrijwilligers helpen mensen met een langdurige psychiatrische achtergrond bij het opbouwen van een sociaal netwerk.
 • De Zonnebloem: biedt activiteiten en vakanties voor mensen met een beperking.
 • Zorgmaatjes: Vrijwilligers worden gekoppeld aan eenzame mensen om uit isolement te komen.