Er bestaan diverse regelingen als waardering en stimulans voor vrijwilligers(organisaties):

  • U kunt in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Kijk op Belastingdienst voor meer informatie.
  • Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen jaarlijks subsidie bij de gemeente aanvragen voor deskundigheidsbevordering of scholing van de vrijwilligers. Kijk op de website van de gemeente Oegstgeest voor meer informatie.
  • Doet u onverplichte en onbetaalde werkzaamheden voor anderen/de samenleving met een maatschappelijk doel? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente voor het geval er schade etc. ontstaat. Kijk op de website van de gemeente Oegstgeest voor meer informatie.