Sociaal Team Oegstgeest

Het Sociaal Team Oegstgeest is de plek voor iedereen met een vraag over zorg en welzijn. De professionals in het team geven informatie, advies, kortdurende hulp en ondersteuning en leiden toe naar gespecialiseerde hulp en ondersteuning op maat.

In het Sociaal Team Oegstgeest werken professionals van verschillende organisaties samen:

  • WMO-consulenten van de gemeente Oegstgeest
  • Ouderenadviseurs van Radius
  • Een MEE-consulent met kennis van lichamelijke en verstandelijke beperkingen, chronische ziekten, niet aangeboren hersenletsel en autisme
  • Wijkverpleegkundigen van ActiVite
  • Maatschappelijk werkers van Kwadraad
  • Een verpleegkundig specialiste van de GGZ

Hierdoor heeft het team veel kennis van verschillende leefgebieden en hoeft u niet meer met verschillende organisaties contact op te nemen.

Het team werkt samen met andere professionals, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen, collega’s op het gebied van werk en inkomen en vrijwilligersorganisaties.

Werkwijze

U kunt met al uw vragen bij het Sociaal Team terecht. Wanneer het nodig is maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een passende oplossing.

Als u dat prettig vindt kunt u iemand uit uw netwerk vragen om aanwezig te zijn bij het gesprek. Wij kunnen ook een onafhankelijk cliëntondersteuner aanbieden. Dat is iemand die u bij het gesprek kan bijstaan. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit bij het Sociaal Team aangeven.

In het gesprek bij u thuis bekijken we wat er nodig is om uw situatie te verbeteren en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals uw woonsituatie, uw gezondheid en uw sociale netwerk. We brengen in kaart wat u al heeft gedaan om een antwoord op uw vraag te vinden en welke ondersteuning u mogelijk al krijgt.

Vervolgens gaan we samen op zoek naar oplossingen. We kijken daarbij naar wat u zelf kunt regelen, wat mensen uit uw omgeving kunnen betekenen en wat vrijwilligers kunnen doen. Alle afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Als het nodig is zorgen wij voor een voorziening die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften of betrekken we een specialist. Het Sociaal Team biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning. Met elkaar doen we wat nodig is en we blijven betrokken tot u op eigen kracht weer verder kunt.

1Gezin1Plan
Ieder mens voert zelf de regie over zijn eigen leven en daarbij ook de coördinatie over zijn of haar eigen huishouden. Zorgcoördinatie is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan rondom zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan. Wanneer er meerdere hulp- en dienstverleners, familie of vrienden inspringen om een persoon of gezin te ondersteunen raakt het overzicht soms zoek. Het is fijn dat mensen helpen, maar deze hulp moet dan wel worden gecoördineerd.

Sommige mensen kunnen dat heel goed en behouden zelf het overzicht. Zij zijn sterk in organiseren en plannen. Anderen hebben ondersteuning nodig in het plannen en organiseren. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment mensen door de bomen het bos niet meer zien. Betrokkenen hebben dan geen overzicht meer over wie, wat, wanneer gaat doen. Dan is 1Gezin1Plan zinvol. Deze richtlijn geeft informatie over het effectief uitvoeren van 1Gezin1Plan. Onder 1Gezin1Plan verstaan we ook 1Huishouden1Plan en is dus ook van toepassing op volwassenen met meerdere hulpverleningsvragen en samenlevingsvormen zonder kinderen.