Voedselbank

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet zelf kunt rondkomen kan de Voedselbank helpen door middel van een voedselpakket. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich niet zelf aanmelden. Aanmelding verloopt via instanties, zoals schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. Wanneer u door een instantie wordt aangemeld krijgt u een gesprek om te bespreken of de criteria het ontvangen van een voedselpakket voor u van toepassing zijn.