Hulp bij de administratie en inkomensbeheer

Het bijhouden van persoonlijke (financiële) administratie is soms een hele klus. Regelingen veranderen en soms moeten zaken digitaal worden afgehandeld. Vindt u het lastig om uw financiële situatie en administratie op orde te brengen en te houden, dan zijn er diverse mogelijkheden voor ondersteuning zoals Schuldhulpmaatje.

Meer informatie op website van Schuldhulpmaatje

Professionele en vrijwillige ondersteuning bij administratie

Via Radius, Geregeld in huis, kunnen ouderen, mensen die chronisch ziek zijn of mensen met een beperking geholpen worden bij het op orde brengen en houden van de financiële administratie. Zo wordt bijvoorbeeld binnengekomen post doorgenomen, belastingaangifte gedaan, worden bankafschriften doorgenomen en formulieren ingevuld en verstuurd. Wanneer nodig kan er ook voor worden gezorgd dat er contant geld (pindienst) beschikbaar is. In specifieke situaties kunt u in aanmerking komen voor een indicatie voor individuele begeleiding via de WMO of u kunt deze dienst Geregeld in huis zelf bekostigen. Dit kost €42,00 per uur. U kunt contact opnemen met Radius 071-7074200 (9.00u-12.30u).

Meer informatie op de website van Radius

Wanneer er schulden zijn waarvoor nog geen saneringsregeling is getroffen of als u onder beheer gesteld bent, zijn er andere mogelijkheden voor ondersteuning. Lees verder bij de Gemeente Oegstgeest bij Schuldhulpverlening