Hulp bij de administratie en inkomensbeheer

Het bijhouden van persoonlijke (financiële) administratie is soms een hele klus. Regelingen veranderen en soms moeten zaken digitaal worden afgehandeld. Vindt u het lastig om uw financiële situatie en administratie op orde te brengen en houden, dan zijn er diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Professionele en vrijwillige ondersteuning bij administratie

Via Radius kunnen ouderen, mensen die chronisch ziek zijn of mensen met een beperking geholpen worden bij het op orde brengen en houden van de financiële administratie. Zo wordt bijvoorbeeld binnengekomen post doorgenomen, belastingaangifte gedaan, worden bankafschriften doorgenomen en formulieren ingevuld en verstuurd. Wanneer nodig kan er ook voor worden gezorgd dat er contant geld (pindienst) beschikbaar is.

Voor Thuisadministratie van Humanitas Rijnland kunnen mensen zich aanmelden via 06-13405043 of per email bij één van de coördinatoren:
Jolanda Hofman / j.hofman@humanitas-rijnland.nl
Loes Renkema / l.renkema@humanitas-rijnland.nl
Guy Maris / g.maris@humanitas-rijnland.nl
Ernest Kamlade / e.kamlade@humanitas-rijnland.nl

Wanneer er schulden zijn waarvoor nog geen saneringsregeling is getroffen of als u onder beheer gesteld bent zijn er andere mogelijkheden voor ondersteuning. Lees verder bij schuldhulpverlening.

  • Afhankelijk van de behoefte en de situatie van de klant kan de ondersteuning geboden worden door een geschoolde vrijwilliger of een professionele medewerker.
  • In specifieke situaties kunt u in aanmerking komen voor een indicatie voor individuele begeleiding. De kosten voor hulp bij de administratie worden dan via de WMO vergoed. Wanneer er geen indicatie is of te veel inkomen voor ondersteuning kunt u ook tegen betaling een professionele medewerker van Radius inschakelen.
Ondersteuning bij schulden

Voor Schuldhulpmaatje kan contact opgenomen worden met de coördinator (Johan de Gier) via schuldhulpmaatje@voorelkaarleiden.nl of 071-2032120/06-51124743.

SchuldHulpMaatje biedt een maatje voor mensen die hun financiële situatie niet meer de baas zijn. Het maatje is een getrainde vrijwilliger die u kan helpen de zaken weer op orde te krijgen. Schuldhulpmaatje biedt:

  • preventieve hulp wanneer iemand moeite heeft met zijn administratie.
  • ondersteuning tijdens een schuldsanering.
  • nazorg
Belastinginvuldagen

Radius organiseert jaarlijks invuldagen voor de belastingen. Voor € 13,00 wordt u door professionals en vrijwilligers geholpen bij het doen van de belastingaangifte.