Nieuws Vitalis maatjes

december 10, 2018

Wat doet Vitalis?
Vitalis koppelt kinderen (5 t/m 18 jaar) aan (gescreende en getrainde) vrijwilligers die een jaar of anderhalf jaar, wekelijks of eens per veertien dagen met elkaar op pad gaan. Samen heten zij maatjes. De activiteiten zijn lowbudget en eenvoudig zoals naar de speeltuin, de kinderboerderij, het zwembad, strand of een museum. Het gaat om een positieve aandacht voor het kind. Een gezellige middag, géén hulpverlening.

Doel
Vergroten van het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld zodat we professionele hulpverlening voorkomen.

Aanmelden
Ken jij een kind die kan profiteren van een extra persoon in zijn leven? Iemand van wie hij individuele, positieve aandacht krijgt, met wie hij even weg van de zorgen thuis is, plezier heeft en nieuwe ervaringen opdoet?

Wil je overleggen of een maatje passend is? Bel ons op:

06-39614615 (Judith Vollebregt( of 06-81763921 (Suzanne van Nierop)

Meld hem (of haar) aan via de website