Nieuws Ontmoetingsgroep jong volwassenen(18-35) met rouw

januari 8, 2019

Ontmoetingsgroep – Jongvolwassenen
Het verlies van iemand die je zeer nabij is, je vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin, is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen.
Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.
In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.
We staan op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact van het verlies op je dagelijks bestaan? Op je studie, je werk en het contact met je vrienden? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?

Begeleiding
De begeleiders zijn:
• Anne Remijn, opgeleid in Omgaan met Verlies, met een eigen praktijk in rouw en verliesbegeleiding (www.praktijkebenvloed.nl) vrijwilliger bij Humanitas Steun bij Verlies
• Marianne Guyt, vrijwilliger bij Hospice Issoria waaronder individuele rouwondersteuning, opgeleid aan Sociale Academie en werken met groepen.

Waar en wanneer
De ontmoetingsgroep komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM in Leiden. Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. Bij minimaal vijf aanmeldingen start er een nieuwe groep.
We starten op dinsdagavond 9 april van 19.30 – 21.30 uur. De andere data zijn: 16 april, 23 april, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni. We hebben een terugkombijeenkomst gepland op dinsdagavond 3 september.

Kosten
Voor deelname aan de ontmoetingsgroep vragen we een bijdrage van 90 euro.
Informatie en aanmelden
Humanitas Rijnland Steun bij Verlies steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl, tel 06 13123575
Issoria Rouwondersteuning info@issoria.nl, tel 06 30267068
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders. We bekijken dan samen met jou of de ontmoetingsgroep op dit moment de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is. De ervaring leert dat een zeer recent verlies of psychische problematiek deelname bemoeilijkt.