Nieuws Mantelzorgcafé Oegstgeest

februari 3, 2017

Werkgroep Mantelzorgcafé Oegstgeest organiseert een nieuwe reeks Mantelzorgcafés op een nieuwe locatie en een andere dag.

Het Mantelzorgcafé gaat beginnen aan een nieuwe reeks van bijeenkomsten waarbij netwerken centraal zullen staan. Iedere bijeenkomst heeft een eigen invalshoek binnen dit overkoepelende thema netwerken. Hoe begin je een netwerk op te bouwen, wie kan je daarvoor benaderen en hoe kan je de mensen die onderdeel uitmaken van je netwerk informeren en mobiliseren door bijvoorbeeld een app (applicatie) in te zetten op tablet of smartphone.

Dit jaar is gekozen om het Mantelzorgcafé iedere laatste dinsdagmiddag van de maand van 14.00 – 16.00 in het dienstencentrum van de Haeswijk flat te houden.

Het Mantelzorgcafé is er voor iedereen die zorgt voor iedereen die zorgt voor iemand anders en het prettig vind om ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom, toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Het Mantelzorgcafé organiseert begin 2017 een reeks van 4 informatiebijeenkomsten, waarvan de eerste op 31 januari heeft plaatsgevonden. Voor de overige data zie de agenda.