Nieuws Met elkaar voor elkaar, nieuw beleidsplan van de gemeente

juli 7, 2016

Wat wil gemeente Oegstgeest bereiken in het sociaal domein in de periode 2017-2020? Dat staat beschreven in een nieuw beleidsplan, dat de gemeenteraad eind mei vaststelde. Ook is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld.

De samenleving verandert, en de rol van de gemeente verandert mee. Samenleving en gemeente werken samen aan een dorp waar we met elkaar en voor elkaar zorgen, en waar iedereen naar vermogen kan meedoen.

Zes thema’s
Het nieuwe plan bundelt zes thema’s: financiële onafhankelijkheid, ondersteuning van mantelzorgers, iedereen doet mee, ontwikkeling van jeugdigen, veiligheid in en om het huis en gezonde leefstijl. Doel is ervoor te zorgen dat iedereen de beschikking heeft over de informatie, zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De gemeente heeft in het plan geformuleerd wat zij wil bereiken. Het realiseren van de doelen doet zij samen met de inwoners én maatschappelijke partners. Dit sluit aan bij de visie in de collegeagenda.

Nieuwe subsidieregeling
Het college stelde eind mei ook een nieuwe subsidieregeling vast: een regeling speciaal voor subsidies binnen het sociaal domein. Zodat voor iedereen duidelijk is óf en hoe je een beroep kunt doen op financiele ondersteuning van de gemeente.

Nieuwsgierig naar het plan en de regeling? Kijk op de website van de gemeente. (bij producten A – Z onder de S van subsidie)