Nieuws Een ontmoetingsgroep voor mensen die hun partner hebben verloren

januari 8, 2019

Ontmoetingsgroep – Partnerverlies
Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.
In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.
In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact van het verlies op je dagelijks bestaan? Hoe ga je bijvoorbeeld om met de feestdagen? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?

Begeleiding
De begeleiders zijn:
 Jacinta van Harteveld, coördinator Issoria Rouwondersteuning, trainer met een eigen praktijk in rouw en verliesbegeleiding (www.jacintavanharteveld.nl).
 Marie-José Holtgrefe, vrijwilliger bij Issoria Rouwondersteuning en begeleider in diverse vormen van rouw.

Waar en wanneer
De ontmoetingsgroep komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM in Leiden. Er kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. Bij minimaal vijf aanmeldingen start er een nieuwe groep.
We starten op maandagavond 18 maart van 19.30 – 21.30 uur. De andere data zijn: 25 maart, 1, 8, 15 en 29 april, 6 en 13 mei 2019. We hebben een terugkombijeenkomst gepland op 9 september 2019.

Kosten
Voor deelname aan de ontmoetingsgroep vragen we een bijdrage van 90 euro.
Informatie en aanmelden
Issoria Rouwondersteuning info@issoria.nl tel 06 30267068
Humanitas Rijnland Steun bij Verlies steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl tel 06 13123575
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakings-gesprek. We bekijken dan of de ontmoetingsgroep op dit moment de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is. De ervaring leert dat een zeer recent verlies of bijkomende psychische problematiek deelname bemoeilijkt.