Nieuws Dementiemonitor

februari 5, 2019

Dementiemonitor Mantelzorg

De resultaten van de zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en het Nivel zijn weer gepubliceerd.
Hieruit blijkt onder andere dat meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie problemen ervaart met hun geestelijke of lichamelijke gezondheid. Maar liefst 1 op de 8 mantelzorgers voelt zich zwaar belast tot overbelast. Sommigen daarvan geven aan dat dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan hulp en ondersteuning van familie, vrienden of kennissen bij de zorg voor hun naaste.
“Het is belangrijk dat mantelzorgers iemand hebben die een luisterend oor biedt en er voor hen is. Want overbelasting tegengaan, vraagt ook om mentale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. Het is zaak dat professionals, thuis én in het verpleeghuis, hier oog voor hebben’’, vertelt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland.
Bekijk hier het hele rapport Dementiemonitor 2018.