Nieuws Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest

augustus 25, 2016

Burgerinitiatief wil langer zelfstandig leven mogelijk maken

Wanneer en waar?
Informatiebijeenkomst op 8 oktober 13.30 Dorpscentrum Oegstgeest

Onlangs is een burgerinitiatief gestart dat langer zelfstandig leven mogelijk wil maken voor inwoners van Oegstgeest. Om de belangstelling te peilen organiseert het oprichtingsbestuur op zaterdag 8 oktober om 13.30 uur een vrij toegankelijke informatiebijeenkomst in het Dorpscentrum te Oegstgeest. Wethouder de Boer van Oegstgeest en wetenschapper van Delden van de Leyden Academy zullen spreken. Daarnaast is er gelegenheid voor discussie over wensen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Veel mensen willen als ze ouder worden graag zo lang mogelijk zelfstandig leven. Het burgerinitiatief wil daarin meedenken, geïnspireerd door vele andere zorgcoöperaties in Nederland. Er zijn bij ouder worden soms aanpassingen nodig in wonen, zorg en welzijn: bijvoorbeeld woningaanpassingen, intensieve zorg thuis en extra mantelzorg. Langer Zelfstandig Leven wil als coöperatieve vereniging van burgers in samenwerking met professionele partijen de voorwaarden realiseren om zelfstandig leven mogelijk te maken.

Het burgerinitiatief wil een coöperatieve vereniging oprichten die maandelijkse bijeenkomsten gaat organiseren, zowel informatief als recreatief. Netwerkvorming is een belangrijk doel. Daarnaast wil het burgerinitiatief de ideeën en vragen van inwoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn inventariseren via een digitale enquête. Meer informatie hierover is te vinden op onze website langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl of Facebook pagina langerzelfstandiglevenoegstgeest.

Het burgerinitiatief is bereikbaar via email: info@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl

Noot voor de redactie: meer informatie is te verkrijgen bij Guus Bannenberg, lid van het oprichtingsbestuur, 06-22992719