Meedoen & actief zijn

In Oegstgeest zijn er allerlei mogelijkheden om anderen te ontmoeten en om zelf actief te zijn. Er worden bijvoorbeeld veel activiteiten georganiseerd en u kunt zich op verschillende manieren inzetten door vrijwilligersactiviteiten.

Misschien is het voor u lastiger om anderen te ontmoeten, omdat u niet zo goed weet waar dit kan, omdat u moeilijk het huis uit komt of er anderen zijn die uw zorg nodig hebben.

Neem gerust contact op het met sociaal team om samen met u mee te denken over de mogelijkheden.

Sociaal makelaar
De sociaal makelaar is de verbinder tussen inwoners en de gemeentelijke organisatie. Heeft u een goed idee voor het dorp? Of wilt u weten waar u terecht kan voor een activiteit om anderen te ontmoeten? De sociaal makelaar helpt u graag verder.
De sociaal makelaar is goed op de hoogte van de activiteiten en voorzieningen die er zijn in Oegstgeest. Dit aanbod is vermeld in de sociale kaart. Ook kan zij goed met u meedenken als u een idee heeft wat u graag wil organiseren in uw wijk of buurt.
De sociaal makelaar verbindt inwoners van Oegstgeest, bestaande initiatieven en nieuwe ideeën aan elkaar. Zij verbindt de initiatieven aan professionals.
Wilt u goed op de hoogte blijven wat er gebeurt in het dorp op het gebied van welzijn? Volg dan ook de Facebookpagina

Wilt u de sociaal makelaar bellen of mailen?

06-83079884
sociaalmakelaar@oegstgeest.nl

OEGSTGEEST – A5 flyer sociaal makelaar LR PAG 1

Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest

Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Maar ernstige eenzaamheid is een ingrijpend en hardnekkig probleem. In Oegstgeest is 11 % van alle volwassenen ernstig eenzaam, dat betekent dat in elke straat gemiddeld 8 mensen wonen die ernstig eenzaam zijn! In 2019 is het project Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest gestart.

De aanpak van eenzaamheid vraagt bundeling van krachten. Daarom is  het netwerk Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest opgericht:  om samen een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkómen en verminderen van eenzaamheid in Oegstgeest. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Oegstgeest.