Wetten, regels en voorzieningen

Er zijn lokaal en vanuit de overheid diverse wetten, regels en voorzieningen voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld een collectieve verzekering, voorzieningen bij het combineren van mantelzorg en werk of het bouwen van een mantelzorgwoning.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn goed verzekerd in Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten. Doet u vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of maatschappelijke stagiair? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie.

Mantelzorg en werk

Eén op de zeven mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan, bij werknemers in de zorg is dat zelfs één op de vier. Voor deze werkende mantelzorgers bestaan diverse regelingen om de zorg te verlichten:

 • calamiteitenverlof dat u kunt opnemen wanneer u onverwachts direct vrij moet zijn. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren.
 • kortdurend zorgverlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een kind, ouders of een partner. Dit verlof mag maximaal twee keer het aantal uren dat u werkt duren
 • langdurend zorgverlof dat u kunt opnemen wanneer u langere tijd moet zorgen voor een kind, ouder of partner.

Op de site werk en mantelzorg vindt u meer informatie over deze regelingen. Ook staan afspraken hierover vaak benoemd in de eigen cao.

Mantelzorg en wonen
 • Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Sinds 1 november 2014 is daar geen vergunning meer voor nodig. Kijk op de site van Mantelzorg.nl en lees wat een mantelzorgwoning precies is en welke regels daarvoor gelden.
 • Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor urgentie (voorrang) bij de toewijzing van een sociale woning. Dat is mogelijk wanneer zowel is aangetoond dat verhuizing binnen zes maanden vereist is om de noodzakelijke mantelzorg op een adequate manier te kunnen verrichten, als dat aanpassing van de huidige woning geen oplossing biedt. Criteria bij de beoordeling zijn:
  • de frequentie en intensiteit van de mantelzorg (ten minste 8 uur/week en meermalen per week)
  • de verwachte noodzakelijke duur van de mantelzorg (minimaal 6 maanden)
  • de reisafstand en reiskosten in redelijkheid en naar draagkracht.

Wanneer u een urgentieverzoek in geval van mantelzorg indient, moet u zelf aantonen dat de gemeente u heeft erkend als mantelzorger of -ontvanger, d.w.z. dat u aangemeld moet zijn als mantelzorger. De urgentie kan via een woningcorporatie worden aangevraagd bij de urgentiecommissie van Holland Rijnland.

Wetten, regels en geldzaken

Voor alle informatie over mantelzorg en landelijke wetten, regels en geldzaken kunt u terecht op de site van Mantelzorg.nl.