Wat is mantelzorg?

Zorgt u voor langere tijd voor een partner, kind, ouder of vriend die hulpbehoevend is? Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, een chronische ziekte, psychische klachten of een (verstandelijke) beperking? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende naaste. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft.

Wat doet een mantelzorger?

De zorg die een mantelzorger biedt overstijgt de normale, dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar, zoals bijvoorbeeld de normale zorg van een ouder voor zijn gezonde kind. Een mantelzorger helpt iemand die (extra) zorg nodig heeft bijvoorbeeld met persoonlijke verzorging, huishouden, administratie en/of vervoer naar arts of ziekenhuis, omdat hij/zij dat blijvend of tijdelijk niet zelf kan, als gevolg van ziekte of een handicap.

Is mantelzorg verplicht?

Mantelzorg is nooit verplicht. Toch kan de zorg voor een ander soms als een verplichting aanvoelen, omdat u een relatie hebt met degene die de zorg nodig heeft, omdat u het gevoel heeft dat er veel van u wordt verwacht of omdat het u zwaar valt.

Voor zorg in de vorm van persoonlijke verzorging kan professionele ondersteuning worden aangevraagd. Daarover leest u meer bij ‘zorg en ondersteuning’. Ook voor de mantelzorger zelf zijn er verschillende mogelijkheden om steun of advies te krijgen.

Meld u aan!

Zorgt u al langere tijd voor een naaste en bent u dus mantelzorger? Meld u dan aan.
U kunt via dit formulier in contact komen met een mantelzorgconsulent en u aanmelden voor een jaarlijkse attentie.