Wat is respijtzorg?

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt, en ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s kunt besteden. De tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Respijtzorg kent vele vormen: het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

Respijtzorg buitenshuis
  • Dagactiviteiten, begeleiding en behandeling bestaat uit dagprogramma’s in groepsverband. Professionele zorgverleners begeleiden bij diverse activiteiten en ontmoeting met anderen staat centraal. De activiteiten zijn divers en kunnen op diverse locaties plaatsvinden. Voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld lichamelijk of dementie) wordt ook individuele behandeling aangeboden, bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie. Onder begeleiding vindt u meer informatie over aanbieders en activiteiten.
  • Radius biedt diverse sociale activiteiten waar men aan mee kan doen.
  • Kortdurend verblijf: tijdelijke opname van de zorgvrager in een zorginstelling of logeerhuis. Voor het aanvragen hiervan kunt u het contactformulier van het Sociaal Team Oegstgeest  invullen.

Op de website van https://www.respijtwijzerleiden.nl/ vindt u een overzicht met respijtzorgvoorzieningen die meestal ook voor Oegstgeest beschikbaar zijn en veel tips over hoe respijtzorg geregeld kan worden.

Voor particuliere respijtzorg hebben we diverse aanbieders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Kijkt u ook eens op pagina 13 van de sociale kaart.

Respijtzorg aan huis
  • Via de mantelzorgmakelaar kunnen vrijwilligers ingezet worden die een dagdeel per week bij de zorgvrager thuis komen, zodat u wat tijd heeft voor uzelf.
  • Daarnaast zijn er diverse vrijwilligersprojecten die ondersteuning aan huis bieden. Vraag er naar bij uw mantelzorgmakelaar of kijk op pagina 15 van de sociale kaart.

 

Hoe betaal ik respijtzorg?

Aan respijtzorg die wordt geleverd door vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. Als er wel kosten aan respijtzorg verbonden zijn worden die mogelijk (deels) vergoed.

  • wanneer de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) kunt u respijtzorg aanvragen via uw vaste Wmo-consulent. Telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00u-11.00u 071-5191819.
  • wanneer de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wet Landurige Zorg (WLZ) kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het CIZ.
  • bij sommige zorgverzekeraars wordt respijtzorg gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit nagaan bij uw zorgverzekeraar.