Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Zorgen voor een ander is niet altijd even makkelijk, vaak vraagt het veel van de mantelzorger. U hebt misschien vragen over praktische zaken, of u heeft weinig tijd voor uzelf of voor sociale contacten. De behoefte aan ondersteuning hangt af van uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u welke mogelijkheden van ondersteuning en advies er zijn.

De mantelzorgmakelaar en mantelzorgondersteuning

In Oegstgeest wordt de ondersteuning aan mantelzorgers aangeboden door een mantelzorgmakelaar van Radius en de sociaal werkers van het Sociaal Team Oegstgeest. Zij bieden bijvoorbeeld informatie en advies, praktische hulp of een luisterend oor. Zij weten welke mogelijkheden er in Oegstgeest zijn voor vrijwillige of professionele hulp. Daarnaast kunnen zij u helpen bij het vinden van vervangende zorg (respijtzorg), zodat u af en toe wat tijd voor uzelf heeft.

Bent u mantelzorger en wilt u zich aanmelden en/of wilt u graag in contact komen met de mantelzorgmakelaar? Meld u dan aan via de website van Radius of neem contact op met het Sociaal Team Oegstgeest.

Contact met andere mantelzorgers

Soms is het fijn om contact te hebben met andere mantelzorgers. Om ervaringen met elkaar uit te kunnen wisselen, uw verhaal kwijt te kunnen, praktische adviezen en informatie en tips uit te wisselen. In Oegstgeest zijn hiervoor diverse mogelijkheden:

 • Mantelzorgcafé: Zes keer per jaar wordt in Oegstgeest het mantelzorgcafé georganiseerd. Tijdens het mantelzorgcafé staat iedere keer een ander thema centraal en is er een gastspreker. Tijdens de ‘cafés kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers en zijn er mensen aanwezig om u te voorzien van adviezen en informatie. Wanneer het eerstvolgende mantelzorgcafé plaatsvindt vindt u in de agenda op deze website.
 • Dag van de mantelzorg: Ieder jaar wordt in november de dag van de mantelzorg georganiseerd. De dag van de mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen waardering te geven voor de mantelzorgtaken die zij uitvoeren.
 • Odensehuis Leo: Odensehuis Leo is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die zelf of in zijn of haar omgeving met (beginnende) dementie en geheugenproblemen te maken heeft. Mensen kunnen binnen lopen om ervaringen uit te wisselen, samen dingen te ondernemen of te ontspannen.
 • Alzheimercafé: het Alzheimercafé is een plek om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimercafé vindt iedere tweede donderdag van de maand plaats van 19.30 – 21.00 uur.
 • Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun partners: In Leiden heb je de Lepelaar en Ontmoetingscentrum Dementie Plus. Ze bieden een dagprogramma voor mensen met dementie, gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.
 • MEE organiseert diverse ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of chronische ziekte. De groepen zijn voor jong en oud.
 • Autisamen en het Autismecafe: voor gezinnen waarin autisme voorkomt is er in Oegstgeest Autisamen. Autisamen is opgezet door een groep vrijwilligers die leuke activiteiten organiseert voor gezinnen en gezinsleden. Het Autismecafé is bedoeld voor mantelzorgers van kinderen met autisme uit de omgeving Leiden. Ook professionals kunnen hier terecht.
 • Digitale mogelijkheden: Ook via internet zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mantelzorgers in contact te komen. Neem eens een kijkje op mijn ihelp.
 • Patientenvereniging of zorginstelling: Vaak kunt u ook terecht bij de patiëntenvereniging of zorginstelling voor contact met andere mantelzorgers en bijeenkomsten.
Cursussen en bijeenkomsten

Soms loop je als mantelzorger tegen zaken aan waarop je het antwoord even niet hebt. Het kan handig zijn dat u als mantelzorger nieuwe dingen leert of anders met zaken om leert gaan. Er zijn diverse cursussen en bijeenkomsten waarin mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe inzichten en vaardigheden kunnen opdoen:

 • Radius organiseert verschillende cursussen en bijeenkomsten speciaal voor mantelzorgers. Kijk voor meer info op de website van Radius.
 • MEE organiseert diverse ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of chronische ziekte. De groepen zijn voor jong en oud.
 • GGZ Rivierduinen organiseert diverse (online) cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten.
 • Parkinsoncafé Oegstgeest organiseert voor mensen met Parkinson, partners, familie, zorgverleners, en andere belangstellenden. Elke 3e donderdag van de maand van 13.30 uur – 16.30 uur. Locatie verpleeghuis Van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1 Oegstgeest.
 • Alzheimercafé organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.