COVID-opvang Leiden e.o. per 27 oktober geopend

In Groenhoven zijn 15 bedden geopend voor met Covid-besmette patiënten die uitstromen uit het ziekenhuis of die thuis ziek zijn geworden maar niet thuis kunnen blijven. De afdeling is bemenst door de in Avant samenwerkende VVT-instellingen uit de regio. Bij Topaz Revitel zijn na overleg met Zorg & Zekerheid eveneens 5 Covid-bedden geopend.

Hoe kunnen cliënten worden aangemeld?

(Huis)artsen kunnen mensen doorverwijzen naar deze opvang.

Voor wie is deze opvang bedoeld?

Als mensen met het coronavirus  in het ziekenhuis al weer wat zijn aangesterkt, maar nog wel verzorging nodig hebben, dan kunnen zij worden opgevangen in de COVID-opvang in Groenhoven.

Niet in alle gevallen is ziekenhuisopname nodig, maar er kunnen ook mensen met een coronabesmetting vanuit de thuissituatie opgenomen worden in Groenhoven, bijvoorbeeld als de verzorging door een mantelzorger of thuiszorg onvoldoende is.

Adres Avant Groenhoven

Witte Rozenstraat 21
2311 XS  Leiden
Telefoon: 088 921 2345

Heeft u een vraag?

Voor vragen kunt u zich wenden tot het cliëntservicebureau van Topaz via csb@topaz.nl of telefonisch 088 921 2400.