Seniorensoos RendezeVous

19-07-2020

Seniorensoos in het Dorpscentrum. Wordt eens per maand op zondag georganiseerd.

De activiteit op 19 juli is een spel en heeft als naam ‘Een mooie dag’.

Lijtweg 9

2341 HA

Oegstgeest

06 10407532