ontmoetingsgroep partnerverlies Humanitas

03-03-2020

Humanitas partnerverlies

 

Ontmoetingsgroep – Partnerverlies

“Het is goed om ruimte te maken voor je verlies. Wat een
herkenning in het delen van ervaringen en emoties. Je bent niet
de enige.”
Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je
hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van
familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet
belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde
meegemaakt hebben.
In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige
begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder
oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge
ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.
In de groep staan we op verschillende manieren stil bij ieders
verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan
brengen. Wat is de impact van het verlies op je dagelijks bestaan?
Hoe ga je bijvoorbeeld om met de feestdagen? Hoe kijk je terug?
Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken?

Begeleiding
De begeleiders zijn:
• Anne Remijn, rouwtherapeut praktijk Eb en Vloed, vrijwilliger
Humanitas Steun bij Verlies
• Nic Oosterveer, coach en vrijwilliger Humanitas Steun bij
Verlies

Waar en wanneer
De ontmoetingsgroep komt bijeen in de Oase, stilteruimte bij
Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 2313 HM in Leiden. Er kunnen
maximaal 6 mensen deelnemen. Bij minimaal vijf aanmeldingen
start er een nieuwe groep.
We starten dinsdagavond 3 maart van 19.30-21.30 uur. De andere
data zijn: 10, 17 en 24 maart,14 en 21 april, 12 en 26 mei. We
hebben een terugkombijeenkomst gepland op 1 september
2020.

Kosten
Voor deelname aan de ontmoetingsgroep vragen we een bijdrage
van 90 euro.

Informatie en aanmelden
Humanitas Rijnland Steun bij Verlies (Marian Leenders)
steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl tel 06 13123575
Issoria Rouwondersteuning (Jacinta van Harteveld)
info@issoria.nl tel 06 30267068
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
We bekijken dan of de ontmoetingsgroep op dit moment
de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is. De
ervaring leert dat een zeer recent verlies of bijkomende
psychische problematiek deelname bemoeilijkt.