Het autismecafé

04-10-2018

Thema – Kansen in het onderwijs

Gespreksleider: Annemarie Koppenaal

Passend onderwijs is het devies vanuit Den Haag. Maar hoe dan? Veel ouders van kinderen met autisme of een vermoeden van autisme lopen tegen de grenzen van het huidige beleid aan. Moet je vechten om je kind zo lang mogelijk op regulier onderwijs te laten? Of kies je voor een speciale school en heeft zo’n school wel plek? Bestaat er  iets tussenin of moet je zelf iets op poten te zetten en hoe gaat dat?

Annemarie Koppenaal gaat in dit Autismecafé gesprek met een aantal ouders die deze trajecten al hebben doorlopen en soms oplossingen hebben gevonden buiten de begane paden.

Waar: ‘Het Gebouw’, Arubapad 2, 2315 VA, Leiden

Wanneer: 4 Oktober, Inloop vanaf 19:30, gesprek start om 20:00. Er is tijdens en na het gesprek ruim gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te stellen. Om 22:30 sluit het café.

Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, VOOR EN DOOR OUDERS van kinderen met autisme. Kijk ook op onze website : www.autismecafe.nl

 

contactpersoon: Sietske de Jongh via autismecafeleiden@gmail.com