Heeren van het Dorp

13-09-2018

Heeren van het dorp

Thema: Gif en medicijnen

Eens in de zes weken komt een aantal Heeren bij elkaar om over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen. Zo ook op dinsdagmiddag 18 september van 14.00u-16.00u bij Radius. Eerst zal een lezing met lichtbeelden gehouden worden door mw. Joke Haarmans en dhr. Pieter van der Linden over gif en medicijnen, waarna gediscussieerd zal worden over het onderwerp.

Locatie Haeswijk, Pres. Kennedylaan 141 in Oegstgeest

Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld: graag bij Radius, Adinda Heemskerk, 071-7074200, a.heemskerk@radiuswelzijn.nl. Kosten: €1 voor koffie en thee.

Alle Heeren zijn van harte welkom!